ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4/2018 ☆☆☆☆☆☆
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΩΡΑ 15:00-18:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4/2018 ☆☆☆☆☆☆
ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΩΡΑ 20:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/4/2018 ☆☆☆☆☆☆
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΓΩΝΑ
ΩΡΑ 11:30

(Ο δρόμος θα κλείσει στις 10:30)
ΕΙΔΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ-ΛΙΒΑΔΕΡΟ