ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣ ΣΤΙΣ 5-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.